top of page

סכום מנהלים

 

tHybrid - טכנולוגיית עריכה גנטית בת קיימא חדשה לפוריות

מטרת החברה היא פיתוח טכנולוגית CRISPR \ Cas9 חדשה שתאפשר ייצור חרקים בעלי פוריות נמוכה. כלומר, tHybrid תייצר קווי חרקים חדשים שייגודלו באופן המוני על ידי יצרני חרקים לשימוש בהדברה; שחרור בשדה, חממות, יער ושטחים ציבוריים. חרקים היברידיים ככל הנראה יהיו מהירים יותר, תחרותיים יותר וברי קיימא בהשוואה לחרקים המיוצרים בשיטות העיקור הקיימות מכיוון שהם אינם עוברים הקרנה ואינם ניזונים מאנטיביוטיקה, ובכך מפחיתים את כמות החרקים הנדרשת להשפעה.

 

חרקים אלו אינם נחשבים כ- GMO ברוב העולם וצפויים לעבור מסלול רגולציה קל יותר בהשוואה לחרקים מה- GMO - תכונה שיכולה גם לשרת את ענף החרקים האכילים המחפש פתרונות לייצוא חרקים ומיקור חוץ של גידולם למדינות אחרות.

tHybrid ישים ומיועד גם לבקרת חרקי וקטור כגון יתושים על ידי ייצור זכרים תחרותיים בעלי פוריות נמוכה שישוחררו במוקדי מחלות כדי לדכא את אוכלוסיית הבר וגם להשיב את הרגישות לחומרי הדברה. חרקי tHybrid יכולים להאריך את אורך חיי המוצר היעיל של קוטלי חרקים וזני Bt על ידי שחרור חרקים tHybrid מתאימים, שאינם GMO, לצורך טיפול בעמידות המתפתחת - חרקי tHybrid המשוחררים ידכאו ויפחיתו את האוכלוסייה העמידה תוך ביטול האלל העמיד. הטכנולוגיה ההיברידית שלנו היא גנרית ויש לה פוטנציאל לשימוש במגוון קבוצות אורגניזם כמו נמטודות, דבורים ואפילו יונקים.  החברה משתפת פעולה בפיתוח עם חברה גלובלית מתחום ההדברה ובריאות הציבור.

bottom of page